Dodaj ogłoszenie
Regulamin

 Regulamin korzystania z Serwisu internetowego  Oferujemy24.pl

"Korzystanie z serwisu ogłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów niniejszego regulaminu."

"Zał. 1: Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym jak i firmom BEZPŁATNE publikowanie ( w wersji podstawowej - pomijając promowanie ogłoszeń ) , oraz BEZPŁATNE przeglądanie ogłoszeń drobnych za pomocą sieci Internet. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autora ogłoszenia. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.Zał. 2: Z serwisu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.Zał. 3: Aby opublikować ogłoszenie na łamach serwisu należy posiadać działającą skrzynkę e-mail, której poprawny adres należy podać.
Użytkownik podając dane takie jak adres e-mail, numer telefonu itp. zgadza się i chce żeby zostały opublikowane w serwisie. Użytkownik sam decyduje o celach i środkach przetwarzania ww. danych, użytkownik jest administratorem danych w tym zakresie. Rola serwisu ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych w celu udostępnienia ich innym użytkownikom serwisu. Podane dane dostępne są tylko na stronach serwisu do momentu skasowania ogłoszenia, w którego treści były zawarte.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość samodzielnego skasowania swojego ogłoszenia.


Zał. 4:    Serwis ogłoszeniowy zastrzega sobie możliwość rozsyłania materiałów reklamowych (w rozsądnej ilości), komunikatów związanych z jego działaniem na adresy e-mail, które zostały wykorzystane do publikacji ogłoszeń.
Serwis zastrzega sobie również prawo do publikacji wybranych ogłoszeń w mediach (prasa, radio itp.).Zał. 5:    Każde ogłoszenie należy przyporządkować do właściwej kategorii.Zał. 6:    Zabrania się zamieszczania ogłoszeń naruszających prawo, dobre obyczaje, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich, netykietę (np. kilka ogłoszeń o identycznej treści), wątpliwej wartości (np. zarób 5000PLN w miesiąc), reklamujących inne strony www, przedstawiających ofertę sklepów.

W szczególności zabrania się oferowania:
• pisania prac maturalnych i dyplomowych,
• zarabiania w internecie przez odbieranie emaili, oglądanie reklam,
• zarabiania w internecie przez wypełnianie ankiet,
• zarabiania przez uczestniczenie w piramidach finansowych,
• zarabiania przez uczestniczenie grach hazardowych,
• pracy w agencjach towarzyskich,
• leków i produktów farmaceutycznych,
• rzeczy pochodzących z kradzieży,
• wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów) i alkoholowych,
• kopii materiałów chronionych prawem autorskim,
• materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia,
• materiałów pornograficznych,
• broni i narkotyków.Zał. 7:    Zabrania się wykorzystywania podanych przez użytkowników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż wynika to z treści ogłoszenia. W szczególności zabrania się wysyłania spamu - nie zamówionych ofert handlowych, wirusów i trojanów.Zał. 8:    Odpowiedzialność za treść ogłoszenia i dołączonych zdjęć ponosi wyłącznie autor ogłoszenia.

W szczególności serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
•     za to w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane w serwisie przez ogłaszającego, zostaną wykorzystane przez osoby trzecie,
•     umieszczenie przez ogłaszającego danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych.
Zał. 9:    Konsekwencje prawne wszelkich czynności dokonywanych w ramach niniejszej witryny ponosi wyłącznie użytkownik. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów oraz konsekwencji prawnych publikacji (składania) ofert.Zał. 10:    Serwis zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania ogłoszeń bez podawania przyczyn.
Dodając ogłoszenie, akceptujesz fakt, ze administrator w ramach promocji może wydłużyć czas wyświetlania ogłoszenia np. ogłoszenie ważne przez 1 rok od dodania go do naszego serwisu.Zał. 11:    Zabrania się kopiowania ogłoszeń (w całości lub części) w celu umieszczenia ich w innym serwisie ogłoszeniowym.Zał. 12:    Zamieszczanie ogłoszeń przez agencje i biura pośredniczące w obrocie nieruchomościami jest płatne. Wysokość opłaty, oraz warunki zamieszczania takich ogłoszeń uregulowane są osobną umową.Zał. 13:    Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać czy regulamin nie uległ zmianie. "

Reklama